Европейска асоциация на фестивалите

В Женева през 1952 г. са поставени основите на Асоциация на фестивалите, където се провеждат всякакви грандиозни събития за цяла Европа. Тя представлява организация с нестопанска и неправителствена цел. В изграждането и дело имат Игор Маркевич, диригент по професия и Денис дьо Ружмон, философ. За официално седалище на Европейската Асоциация на фестивалите е определен град Гент, Белгия. В момента президент на асоциацията е Дарко Бърлек.

Сдружението на фестивалите в Европа има офис в Брюксел, Белгия, който е и къща/дом на култура.

Върховен орган е Общото събрание, а то от своя страна провежда събранията си един път годишно. През 1997 г., тя получава статут на организация за арт фестивали в Европа. Днес в нея се провеждат над 1000 арт фестивала.

Сдружението в Европа за фестивалите включва 15 фестивала, от различни организации и страни. Социалната отговорност и качеството на фестивалите е дело на организаторите на асоциацията.

От годината на раждане на организацията за провеждане на фестивали в Европа са известни още няколко събития. Идеята по създаването е и с цел сближаване между страните на континента след Втората световна война. Единият от създателите й, Дени дьо Ружмон набляга над нуждата от интеграция на култура по континента Европа.

Съкратеното име на организацията на фестивалите в Европа е EFA. Те е и професионална организация за сценични изкуства с най-големи мащаби, сред които танци, музика и театър, както и за интердисциплинарни фестивали.

Развитието на EFA е пряко зависимо от арт фестивали, като вид изкуства познати в повече от 40 европейски страни. Участнички са всички страни на континента, а заедно те споделят социални цели, политически възгледи, художествени и културни предпочитания. Това помага на всеки от участниците да намира допирни точки с останалите членки и да участва по проекти, с различна от споменатата насоченост.

Асоциацията има цел да засили развитието на конкретен тип фестивални изкуства и да помогне за международен културен обмен. В плановете и са заложени и стимулиране на креативността, обмен, разширяване на хоризонтите, динамика.

Целите на сдружението са глобализиране и изграждане на стабилен имидж на фестивалите арт по света. Засилване на международното сътрудничество с подобни организации; насърчаване към активност на органи, творци и публика, подтикване към всякакви инициативи.